Charakteristika spoločnosti

Poradenská činnosť a poskytovanie služieb v oblasti ľudských zdrojov.