Ponuky práce: Asociácia výrobcov minerálnych izolácií

Cieľom AVMI je šírenie myšlienky využitia minerálnych izolácií ako efektívneho nástroja na znižovanie energetickej náročnosti budov a zlepšovanie ich protipožiarnych a akustických parametrov. Plánuje sa preto podieľať na tvorbe a úpravách legislatívneho prostredia a tvorbe technických noriem a podporovať aplikovaný výskum v spolupráci s vysokými školami a výskumnými ústavmi. Pri šírení osvety chce AVMI SK spolupracovať s médiami a odbornými periodikami a vystupovať na verejných a odborných fórach a podujatiach. AVMI SK chce vo svojej činnosti nadviazať na skúsenosti AVMI CZ (www.mineralniizolace.cz).


Ponuky spoločnosti e-mailom

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis