Charakteristika spoločnosti

Montáž a servis vzduchotechnických zariadení, obchodná činnosť,projekčná činnosť