Charakteristika spoločnosti

-vedenie účtovnej agendy, kompetentné poradenstvo v daňovej oblasti
-klientami našej spoločnosti sú lekári , lekárne , spoločnosti zaoberajúce sa obchodnou činnosťou , remeselné živnosti