Charakteristika spoločnosti

Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov v prevádzke Malý Cetín, okres Nitra