Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa dovozom a distribúciou zdravotníckych pomôcok najmä do lekárni.