Charakteristika spoločnosti

Dcérska spoločnosť japonsko-francúzskej firmy pôsobiaca na celom územie SR. Obchodná spoločnosť v oblasti chemikálií a hnojív.