Charakteristika spoločnosti

Firma, zaoberajúca sa budovaním a prenájmom siete nosičov veľkoplošnej vonkajšej reklamy - billboardy, bigboardy, reklamné lavičky, fasády, megaboardy, gigaboardy ap., s 27-ročnou históriou na trhu.