Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá kaviarenskými a gastronomickými službami