Charakteristika spoločnosti

Arca Capital je private equity skupina holdingového typu pôsobiaca na českom a slovenskom trhu už 20 rokov. Jej investičné aktivity sú primárne cielené na tieto krajiny a aktívne sa rozširujú aj do blízkeho zahraničia.