Charakteristika spoločnosti

Projekcia, inštalácia a servis slaboprúdových elektro (identifikačné, kamerové, zabezpečovacie) systémov s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.