Charakteristika spoločnosti

spoločnosť pôsobiaca v stavebníctve