Charakteristika spoločnosti

APS SK Servicing s.r.o. poskytuje komplexný servis v oblasti pohľadávkového poradenstva. Naša firma je členom nadnárodnej spoločnosti APS Recovery a.s., ktorá sa v oblasti investícií, managementu, inkasa pohľadávkových portfólií a nehnuteľností radí medzi jednotku na trhu vo viac ako 11 krajinách.