Charakteristika spoločnosti

Služby spoločného stravovania
Vending (kávomaty, automaty)
Catering