Charakteristika spoločnosti

Firma zaoberajúca sa vývojom a výrobou presnej meracej techniky a automatizovaných meracích systémov.