Charakteristika spoločnosti

Sme mladá progresívna spoločnosť pôsobiaca v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu.
www.apoleus.com