Charakteristika spoločnosti

Amnesty International je celosvetové hnutie ľudí usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Jeho úlohou je vykonávať výskum a aktivity zamerané na prevenciu a zastavenie vážnych porušovaní práv v oblasti fyzickej a mentálnej integrity, slobody svedomia a prejavu a práva na ochranu pred diskrimináciou v rámci kontextu svojej práce, ktorou je presadzovať dodržiavanie ľudských práv.
AI má v súčasnosti po celom svete viac než 3,2 milióna členov, sponzorov a pravidelných prispievateľov z viac než 150 krajín a regiónov sveta. V roku 1977 získala Nobelovu cenu mieru.