Charakteristika spoločnosti

Psychosomaticka / psychiatricka klinika. Kapacita kliniky 100pacientov. Multimodalny pracovný koncept.