Charakteristika spoločnosti

predaj a výroba hliníkových rebríkov