Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Allos, a.s. je držiteľom povolenia veľkodistribúcie a výroby (balenie do sekundárneho obalu) humánnych liekov.