Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia