Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytujúca reštauračné služby