Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Air Products je svetovým lídrom v oblasti technických plynov s vyše 75-ročnou históriou. Kľúčovým predmetom podnikania spoločnosti v oblasti priemyselných plynov je poskytovanie atmosférických a technologických plynov a súvisiacich zariadení pre výrobné trhy vrátane rafinérskeho a petrochemického priemyslu, kovospracujúceho priemyslu, elektrotechnického a potravinárskeho priemyslu.
Vo finančnom roku 2017 spoločnosť dosiahla tržby 8,2 miliardy USD z bežnej činnosti v 50 krajinách. Približne 15 000 zamestnancov robí zo spoločnosti Air Products najbezpečnejšiu a najvýkonnejšiu spoločnosť v oblasti produkcie priemyselných plynov, ktorá zabezpečuje trvalo udržateľné ponuky a vynikajúce služby pre všetkých zákazníkov.