Charakteristika spoločnosti

Poľnohospodárstvo vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov,
služby v poľnohospodárskej činnosti.