Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytuje poradenstvo, evidenciu a správu pôdneho fondu pre poľnohospodárske podniky.