Charakteristika spoločnosti

Sme advokátska kancelária už viac ako 10 rokov pôsobiaca v česko-slovenskom regióne. Tešia nás náročné a komplikované právne prípady vyžadujúce širší obchodný pohľad a vysoké nasadenie. Dôraz kladieme na kvalitu nami poskytovaných právnych služieb a to najmä v oblasti obchodného práva - fúzie, akvizície, due diligence, pracovného práva, občianskeho práva - vymáhanie pohľadávok, nehnuteľnosti, náhrada škody a verejnému obstarávaniu.