Charakteristika spoločnosti

Sme advokátska kancelária už viac ako 10 rokov pôsobiaca v česko-slovenských jurisdikciách. Tešia nás náročné a komplikované právne prípady vyžadujúce širší obchodný pohľad a vysoké nasadenie. Dôraz kladieme na kvalitu nami poskytovaných právnych služieb, a to najmä v oblasti stavebného práva (developerské projekty a väčšie stavebné projekty), práva verejného obstarávania, obchodného práva. Vítame znalosť pracovného práva a IKT.