Charakteristika spoločnosti

Sme stredne veľká advokátska kancelária s viac ako 10 ročnou históriou (20-25 zamestnancov). Sústreďujeme sa na náročné a komplikované obchodné prípady, najmä pre subjekty štátnej/verejnej správy a medzinárodné/nadnárodné korporácie, vyžadujúce širší pohľad a vysoké nasadenie. Dôraz kladieme na kvalitu nami poskytovaných právnych služieb a dlhodobé spokojné obchodné vzťahy s klientmi.