Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť AGGLU Int. s.r.o. pôsobí na slovenskom, českom a maďarskom trhu. Zameriavame sa na dizajn, predaj, inštalácie a servis strojov priemyselných lepidiel. Venujeme sa aj vývoju a predaju lepidiel, pomáhame naším zákazníkom kvalitne zalepiť to, čo potrebujú. Servisom a odborným poradenstvom prinášame našim zákazníkom bezproblémovo fungujúce výroby. Naše technológie je možno nájsť v mnohých priemyselných odvetviach a ich výrobných prevádzkach (výroba nábytku, výroba papierových produktov, automobilové prevádzky)