Charakteristika spoločnosti

Vedenie účtovníctva. Ekonomické a podnikateľské poradenstvo. Vedenie mzdovej a personálnej agendy.