Charakteristika spoločnosti

Aevis je nezisková organizácia, ktorá sa venuje projektom v oblasti ochrany prírody a regionálneho rozvoja a to najmä prostredníctvom prírodného turizmu (ako perspektívnej a udržateľnej formy cestovného ruchu), podpory lokálneho podnikania v tejto oblasti a vytvárania pracovných miest, podpory miestnych komunít a aktívnych jednotlivcov ako aj podpory spolupráce medzi zainteresovanými subjektmi verejného a súkromného sektora. Hlavným regiónom pôsobnosti organizácie je severovýchodné Slovensko s dôrazom najmä na okres Snina a Národný park Poloniny.

Ponuky práce: Aevis n.o.

1 - 1 z 1