Charakteristika spoločnosti

AERZEN SLOVAKIA, s.r.o.
sme dcérskou spoločnosťou Aerzener Maschinenfabrik GmbH s viac ako 150 ročnou históriou a 2500 zamestancov celosvetovo, bližšie na www.aerzen.sk a www.aerzener.de. Naša spoločnosť sa zameria na predaj a servis: dúchadiel, kompresorov, plynomerov, úpravy stlačeného vzduchu, prevzdušňovacích systémov ČOV.