Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária založaná roku 2010 orientujúca sa na oblasť občianskeho, rodinného a obchodného práva. Našu klientelu tvoria fyzické osoby, ktorým riešime právne problémy bežného života ako aj firmy, ktorým poskytujeme právny servis v oblasti ich vnútroorganizačných záležitostí, asistujeme pri obchodných transakciách, vymáhame pohľadávky, spracúvame a pripomienkujeme zmluvy, zastupujeme v súdnych sporoch. Bližšie informácie o našej spoločnosti nájdete na stránke www.advokatmm.sk