Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária s dlhoročnými skúsenosťami najmä v oblasti medzinárodného súkromného práva, cudzineckého práva, obchodného práva, správneho práva a občianskeho práva. Zameriavame sa prevažne na zahraničnú klientelu.
www.aadvokat.sk