Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ADVISORY LAW OFFICE - Dr. Gajdoš s.r.o., vykonáva komplexné právne poradenstvo a služby pre domácich a zahraničných klientov.
Advokátska kancelária ponúka široký rámec právnych služieb od zastupovania klientov v občianskoprávnych veciach, poskytovania poradenstva a zastupovania klientov v obchodnoprávnych veciach tak aj v oblasti pracovného práva či insolvenčného práva.
Kľúčovými oblasťami, v ktorých advokátska kancelária poskytuje služby svojim klientom sú: občianske právo, obchodné právo, pracovné právo, insolvenčné právo, vytváranie zmlúv podľa požiadaviek klientov.
Cieľom advokátskej kancelárie ADVISORY LAW OFFICE - Dr. Gajdoš, s.r.o. je poskytovať maximálnu možnú kvalitu právnych služieb svojim klientom za zachovania vysokej miery profesionality a individuálneho prístupu.