Charakteristika spoločnosti

ADIUMENTUM 01 s.r.o. je sociálny podnik registrovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa zákona č. 112/2018 Z.z.
Spolupodieľame sa na riešení otázky zamestnávania a sociálnej inklúzie ľudí zo znevýhodnených a zraniteľných skupín, s cieľom dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, lepšej zamestnanosti, spoločenskej súdržnosti i regionálneho rozvoja Slovenska.

Zobraziť celú charakteristiku
webové sídlo: www.adiumentum.sk

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: ADIUMENTUM 01 s. r. o.

1 - 2