Charakteristika spoločnosti

Spoločnosti pôsobiaca v maloobchodnom sektore, najmä v gastro oblasti.