Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia,
pôrodníctvo a ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve