Charakteristika spoločnosti

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a správneho práva. Kladieme dôraz na kvalitu poskytovaných služieb a ich skutočný prínos pre klienta. Klientmi kancelárie sú slovenské a zahraničné subjekty prevažne podnikajúce v private equity, real estate, zdravotníctve a bankovníctve.