Charakteristika spoločnosti

Academy o.z. je nezisková biomedicínska organizácia, ktorá sa zameriava klinický a translačný výskum, implementáciu digitálnej medicíny do lekárskej praxe, edukáciu (lekárov a postgraduálnych študentov) formou e-learningu a vedeckých workshopov.
Aktívne spolupracujeme so slovenskými univerzitami, výskumnými inštitúciami a farmaceutickými firmami.