Charakteristika spoločnosti

Sme nové dynamické vydavateľstvo orientované na tvorbu kvalitných učebníc pre dnešnú dobu. Tvoríme učebnice, pracovné zošity a vzdelávacie pomôcky pre základné aj stredné školy pre matematiku, slovenský jazyk aj ostatné predmety podľa schváleného Štátneho vzdelávacieho programu tak, aby boli príťažlivé pre žiaka, metodicky atraktívne pre učiteľov, logicky členené, názorné vo výklade látky, graficky a formou podporujúce pochopenie a aby prinášali študentom čo najviac Aha! momentov.
Viac na www.abcedu.sk