Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť neustale napreduje a rozširuje svoje portfolio realizovaných stavieb. S rastúcim rozvojom spoločnosti sa neustále rozrastá aj náš pracovný tím odborníkov ktorý zabezpečuje kompletné elektroinštalačné práce týkajúce sa silovej , slaboprúdovej, a inteligentnej inštalácie. Pre investorov a stavebníkov optimalizujeme náklady , navrhujeme riešenia a technológie podľa požiadaviek , ako tím v ypracovávame projekty, zabezpečujeme najlepšie ceny našich odberateľov s dôrazom na dodržiavanie STN. Spoločnosť zamestnáva na samotnú inštláciu len zopovedných elektrikárov ktorí majú osobné oprávnanie .