Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť realizuje bezvýkopové opravy potrubných rozvodov