Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť AAH PLASTICS, s.r.o., je výrobná spoločnosť, ktorej hlavná činnosť sa zameriava na výrobu plastových dielov vstrekovaním pre automobilový, elektrotechnický a poľnohospodársky priemysel. Ďalšie činnosti spoločnosti sú: povrchová úprava materiálov priemyselným otryskávaním (pieskovaním), 3D meranie technických a konštrukčných dielov, opaľovanie a montáž.
AAH PLASTICS, s.r.o., zabezpečuje výrobnú činnosť na strojoch spoločnosti ARBURG veľkosti od 100 – 500 Ton.