Charakteristika spoločnosti

sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností