Charakteristika spoločnosti

spoločnosť je zameraná na výrobu a služby v oblasti záložných napájacích zdrojov a technológií