Aktuálne pozície

 1. Balíkový doručovateľ Bratislava
 2. Poštový zamestnanec Bratislava
 3. Mechanik elektronických zariadení - Tomášikova 54, Bratislava
 4. Samostatný referent centra podpory informačných technológií Košice
 5. Samostatný referent centra podpory informačných technológií Lučenec
 6. Pokladník - Stredisko dodávania balíkov Bratislava
 7. Triedič zásielok - brigáda s možnosťou zárobku do výšky 7,98€/hod
 8. Vodič s oprávnením skupiny "C" pre Bratislavu na dohodu - 7€/hod + nočný príplatok
 9. Vodič s oprávnením skupiny "C" pre Bratislavu
 10. Triedič zásielok - s možnosťou zárobku do výšky 1100€
 11. Poštový doručovateľ - Pošta Vrbové
 12. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja - Pošta Bratislava 12
 13. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca Bratislava - Petržalka
 14. Poštový zamestnanec Zvolen
 15. Poštový doručovateľ - Pošta Ivanka pri Dunaji
 16. Priehradkový zamestnanec na Pošte Ivanka pri Dunaji
 17. Priehradkový zamestnanec pre modernú poštu BA 24 v "OC Nivy"
 18. Triedič v Medzinárodnom výmennom stredisku SP, a.s., Tomášikova 54, BA s možnosťou zárobku do výšky 990€
 19. Poštový doručovateľ - Pošta Kopčany
 20. Poštový doručovateľ - Pošta Skalica 1
 21. Zamestnanec poštovej prepravy s možnosťou zárobku do výšky 1.185€
 22. Zamestnanec poštovej prepravy - Brigáda s možnosťou zárobku do výšky 7,98€/hod!
 23. Zamestnanec poštovej prepravy v Medzinárodnom výmennom stredisku SP, a.s., Tomášikova 54, BA s možnosťou zárobku do výšky 1050€
 24. Poštový doručovateľ pre poštu BA 5 (Petržalka)
 25. Poštový doručovateľ - Pošta Šenkvice
 26. Poštový doručovateľ (sieťový) operatívny pre Dunajskú Stredu - možnosť získania zárobku až do výšky 1086 EUR/mesačne
 27. Mechanik elektronických zariadení -Slovenská pošta, a.s., Košice
 28. Dispečer poštovej prepravy Bratislava
 29. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Lužná
 30. Vodič s oprávnením skupiny "C" pre Senicu
 31. Hľadáme záujemcu na obsadenie - priehradkový zamestnanec - retailový poradca pre Poštu Bratislava 24 (Mlynské Nivy - SAD 31)
 32. Manažér pôšt Manažérskeho obvodu Bratislava IV.
 33. Zamestnanec poštovej prepravy - colno-deklaračné oddelenie - PZ - Bratislava
 34. Vedúci pošty - pošta Malženice
 35. Priehradkový zamestnanec - Pošta Šamorín 1
 36. Poštový doručovateľ pre Poštu BA 3
 37. Poštový doručovateľ pre Poštu BA 36 - Vajnory
 38. Poštový doručovateľ-retailový poradca Pošta Žilina 4
 39. Poštový doručovateľ- Sučany-Turčianska Štiavnička
 40. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Streda 1
 41. Poštový doručovateľ balíkový - Pošta Veľký Meder
 42. Priehradkový zamestnanec - Pošta Dunajská Streda 1
 43. Operatívny zamestnanec pošty - Dunajská Streda
 44. Poštový doručovateľ - Pošta Hviezdoslavov
 45. Poštový doručovateľ - Pošta Šamorín 1
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.