Aktuálne pozície

 1. Špecialista obchodu a marketingu, Odbor predaja korporátnym zákazníkom, Bratislava
 2. Referent strediska predplatné tlače Trnava
 3. Referent strediska predplatné tlače Bratislava
 4. Zamestnanec poštovej prepravy s možnosťou zárobku do výšky 1.190€
 5. Triedič zásielok - s možnosťou zárobku do výšky 1100€
 6. Práca v Medzinárodnom výmennom stredisku Slovenskej pošty s možnosťou zárobku do výšky 1100€
 7. Poštový doručovateľ- RP, Pošta Bratislava 37, Jelšova 1, Bratislava- Kramáre
 8. Koordinátor pošty - Pošta Bratislava 1
 9. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 15
 10. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 24 - Mlynské Nivy
 11. Samostatný referent - oddelenie manažmentu nehnuteľností - Žilina
 12. Zamestnanec poštovej prepravy - colno-deklaračné oddelenie - PZ - Bratislava
 13. Priehradkový zamestnanec- retailový poradca, Pošta Bratislava 4, Karlová Ves
 14. Priehradkový zamestnanec- retailový poradca, Pošta Bratislava 4, Karlová Ves
 15. Poštový doručovateľ pre Poštu Stupava
 16. Poštový doručovateľ pre Poštu Modra 1
 17. Vedúci pošty (neoslobodený od výkonu) pre Poštu Čataj
 18. Zamestnanec poštovej prepravy - Pošta Bratislava 29
 19. Poštový doručovateľ - Pošta Vrakúň
 20. Správca registratúrnych záznamov - odbor ochrany údajov - Bratislava
 21. Vedúci pošty - Pošta Košúty
 22. Vodič nákladných automobilov a ťahačov - Košice
 23. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja - Pošta Bratislava 12
 24. Priehradkový zamestnanec- retailový poradca, Pošta Bratislava 3, Tomášikova 54
 25. Poštový doručovateľ- retailový poradca na Pošte Bratislava 3, Tomášikova 54, Bratislava (pri železničnej stanici Nové Mesto)
 26. Poštový doručovateľ- retailový poradca + MV na Pošte Bratislava 3, Tomášikova 54, Bratislava (pri železničnej stanici Nové Mesto)
 27. Poštový doručovateľ-Pošta Višňové pri Žiline
 28. Poštový doručovateľ-Pošta Lietava
 29. Poštový doručovateľ - Pošta Holíč 1
 30. Poštový doručovateľ - Pošta Rosina
 31. Priehradkový zamestnanec- retailový poradca, Pošta Bratislava 48, Karlová Ves
 32. Vodič nákladných automobilov a ťahačov
 33. Poštový doručovateľ-Pošta Žilina 8
 34. Dispečer poštovej prepravy Bratislava
 35. Poštmajster na pošte Pernek pri Malackách
 36. Poštmajster na pošte Jablonové
 37. Poštový doručovateľ
 38. Samostatný referent, Zákaznícke centrum, Banská Bystrica
 39. Priehradkový zamestnanec - Pošta Krupina
 40. Poštový doručovateľ- RP, Pošta Bratislava 37, Jelšova 1, Bratislava- Kramáre
 41. Vodič s oprávnením skupiny "C" pre Bratislavu
 42. Triedič zásielok - Žilina, s možnosťou zárobku do výšky 1000€
 43. Poštový doručovateľ - Turany nad Váhom
 44. Poštový zamestnanec - Centrum spracovania PPS - Bratislava
 45. Poštový doručovateľ - Nemšová
 46. Vodič nákladných automobilov a ťahačov Zvolen
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.