Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť 4 Estates s.r.o. patrí medzi stabilné a skúsené spoločnosti na slovenskom trhu v oblasti montáži, demontáži a predaja fasádnych lešení. Naša spoločnosť pokrýva celé spektrum služieb spojených s prenájmom, montážou/demontážou a predajom fasádnych lešení, pojazdných hliníkových plošín, pojazdných lešení a to na celom územý SR.