Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť 4 Estates s.r.o. patrí medzi stabilné spoločnosti na slovenskom trhu v oblasti predaja, prenájmu, montáži a demontáži fasádnych lešení. Naša spoločnosť pokrýva celé spektrum služieb spojených s fasádnymi lešeniami, pojazdnými lešeniami a ponúka full servis v dannej oblasti a to na celom území SR.