Charakteristika spoločnosti

spoločnosť zaoberajúca sa predajom a servisom čistiacich strojov a zariadení