Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť prevádzkujúca reštauráciu a kaviarne.