The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.

We are problem solvers, thinkers, innovators, entrepreneurs - powered by collaboration. But most of all we are aligned with our clients, and committed to their future. Now


We are a leading global provider of business consulting,
technology, digital & transformational services dedicated
solely to the financial services industry.Capco je globálnou obchodnou a technologickou poradenskou firmou, ktorá sa venuje výhradne finančným službám. Kombináciou inovatívneho myslenia a bezkonkurenčnej znalosti odvetvia ponúkajú naši profesionáli klientom odbornú expertízu, komplexnú technologickú a balíkovú integráciu a riadenie služieb s cieľom posúvať organizácie dopredu.

Spoluprácou a efektívnym prístupom poskytujeme klientom nástroje, ktoré im umožnia zvýšiť príjmy, lepšie riadiť riziká a regulačné zmeny, znižovať náklady a posilniť kontrolu. Orientujeme sa na bankovníctvo, kapitálové trhy, riadenie investícií a majetku, financie, riziká compliance a technológie. Našich klientov obsluhujeme z pobočiek hlavných finančných centier v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Afrike. Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke capco.com a zaregistrovaním sa na odber RSS - Capco´s newsroom RSS feed.
 1. Junior - Data Management & Finance or Regulatory reporting   új ablakban kinyitni
  12.1.2021, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
  Nivy Tower, Mlynské nivy, Bratislava
 2. Full-stack Developer (Angular/React - Node.js/PHP)   új ablakban kinyitni
  12.1.2021, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
  Bratislava
 3. Consultant - Data Management & Finance or Regulatory reporting   új ablakban kinyitni
  12.1.2021, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
  Nivy Tower, Mlynské nivy, Bratislava
 4. DevOps Engineer   új ablakban kinyitni
  12.1.2021, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
  Mlynské nivy, Ružinov
 5. Lead Developer - Architect   új ablakban kinyitni
  11.1.2021, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
  Bratislava
 6. IT Test Manažér   új ablakban kinyitni
  8.1.2021, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
  Bratislava
 7. Full-stack Developer (Angular / PHP)   új ablakban kinyitni
  8.1.2021, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
  Bratislava
 8. Java SW Architekt   új ablakban kinyitni
  4.1.2021, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
  Bratislava
 9. Java Vývojár   új ablakban kinyitni
  4.1.2021, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
  Bratislava
 10. iOS Developer   új ablakban kinyitni
  4.1.2021, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
  Bratislava
 11. Cloud Transformation Engineer   új ablakban kinyitni
  4.1.2021, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
  Bratislava
 12. Senior Project Manager (PMO) with English & German language   új ablakban kinyitni
  4.1.2021, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
  Bratislava